Brunbjörnen trivs normalt bäst i skogslandskapet, men när den väl tar sig upp på fjället kan den ta många renkalvar på kort tid. Det visar forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet och Norsk institut för naturforskning, i ett projekt där man tillsammans med samiska renskötare försöker ta reda på i vilken utsträckning tamren tas av björn.