I Kalmar var odlingsåret tufft, med svår torka även i år – men sett till hela landet ökade årets vårsådda spannmålsgrödor med 36-46 procent jämfört med förra året. Det visar årets regionala skördestatistik från Jordbruksverket. I Skåne var skörden vårkorn per hektar rekordhög och för landet som helhet har totalskörden av raps och rybs aldrig varit större: 426 600 ton.