I ett nytt stort forskningsprojekt på Chalmers ska det som kallas fjärde generationen kärnkraft undersökas. Förhoppningen är att utveckla ett kärnkraftsystem som väsentligt minskar behovet av nytt uran, och som lämnar efter sig mindre långlivat avfall. Det är Energimyndigheten som satsar 50 miljoner kronor på projektet.