Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskade med rekordhöga 9 procent under 2020 jämfört med 2019. En stor del av förklaringen är tillfälliga utsläppsminskningar på grund av covid-19-pandemin och produktionsstopp inom industrin. Det har även skett bestående utsläppsminskningar genom bland annat minskad användning av fossila bränslen, rapporterar Naturvårdsverket.