En luden variant av oxbär, Cotoneaster franchetii, beskrivs av brittiska forskare på Royal Horticultural Society som en ny superväxt. I en studie har ett antal växters funktion som barriärer för luftföroreningar jämförts. Det visar sig att det specifika oxbäret absorberar luftburna partiklar från trafiken 20 procent mer effektivt jämfört med studiens övriga buskar.