Under sommarmånaderna reser skolungdomar gratis med kollektivtrafiken på flera håll i landet. Men någon nationell strategi för hur kostnadsfri kollektivtrafik finns inte – något som forskare bakom rapporten Avgiftsfri kollektivtrafik efterlyser. Rapportens författare menar att även om det kommunala självstyret är viktigt så får de regionala skillnaderna inte blir för stora.