Att sluta använda kol som energikälla är nödvändigt för att stoppa klimatförändringarna, men det kan få negativa konsekvenser för länder, samhällen och arbetare som är beroende av kol för sin försörjning. Forskare vid Chalmers och Central European University i Österrike har studerat nationella planer för utfasning av kol runt om i världen och funnit att mer än hälften av planerna inkluderar ekonomisk kompensation till berörda parter. Den planerade kompensationen uppgår globalt till 200 miljarder dollar, men då räknar man inte med Kina och Indien, de två största användarna av kol, men där det för närvarande inte finns några planer på att sluta använda kol. Studien visar också att om Kina och Indien beslutar sig för att fasa ut kolet så snabbt som krävs för att nå klimatmålen från Paris, med en kompensationsplan som matchar de som finns i andra länder, så skulle det kosta uppemot 2 biljoner dollar, enligt Chalmers.