Antalet vindkraftverk i Sverige har ökat med drygt 880 procent de senaste 20 åren, visar en ny rapport från SCB. Västra Götaland och Skåne är länen med flest vindkraftverk.