Resultatet från 2021 års inventering av fjällräv är nu sammanställt och siffrorna visar på en fortsatt tillväxt i fjällrävspopulationen i Skandinavien. Med en ökning på ungefär 20 individer sedan fjolårets inventering bedöms nu populationen vara uppe i strax över 470 vuxna individer. Sedan år 2000 när populationen uppskattades vara mellan 40 till 60 individer har populationen ökat, en trend som ser ut att hålla i sig även i år, rapporterar Naturvårdsverket.