När konstnärer gör konst om plast handlar det oftast om nedskräpning i havet, engångsprodukter och konsumtion. Det konstaterar forskare vid Lunds universitet i en ny studie där 35 konstverk och utställningar har analyserats.  Däremot såg forskarna få kopplingar mellan plast och klimatförändringar, överproduktion och återvinning.