Kollektivtrafiken behöver fungera bättre för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Forskare på VTI föreslår åtgärder som kan underlätta situationen för denna utsatta grupp och vilken forskning som behövs för att komma vidare. Det kan handla om utformningen av miljön de resande möter men även utbildning och träning.