Elbilar och biobränsle räcker inte till. Personbilstrafiken måste minska med minst 20 procent om Sverige ska nå klimatmålen. Det visar en studie som miljöforskare vid KTH gjort.