När arbetsgivare subventionerar parkeringsplatser för sina anställda motverkar det ett hållbart resande. I stället behöver kommuner, fastighetsägare och arbetsgivare samarbeta för att underlätta cykelpendling och kollektivtrafik. Det konstateras i en ny rapport från projektet Arbpark, som försöker hitta hållbara lösningar för framtidens arbetsplatsparkering.