Världens största engelskspråkiga lexikon, Oxford Dictionaries, utser varje år ett nytt årets ord. 2019 är ordet ”Climate Emergency”, klimatnödläge i svensk översättning, rapporterar New York Times. I vanliga fall innehåller listan som man väljer från ord som speglar samtiden utifrån en rad olika områden – i år hade samtliga ord anknytning till klimat och miljö. I Sverige kommer Språkrådets årliga nyordslista i slutet av december. Förra året var flygskam det enda ordet på nyordslistan med anknytning till klimatet.