Oljebolaget Bankers etablering i Patos-Marinza i Albanien har varit kontroversiell. I en ny avhandling vid Södertörns högskola har oljebolag, lokalpolitiker och boende nära oljefältet, ett av Europas största på land, studerats. Avhandlingen visar att även om Världsbankens hållbarhetsstandard följs så stärker oljebolaget sin position genom metoder som att isolera klagomål.