Stora delar av den eko-certifierade växthusproduktion som finns i Sverige i dag riskerar utslagning, skriver tre SLU-forskare på SvD Debatt.