Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 21 miljarder kronor år 2020. Det är en ökning med 16 procent jämfört med 2019 och både löpande kostnader och investeringar i miljöskydd ökar, rapporterar SCB.