Ökad halt av ozon i luften minskar storleken på skördarna av grödor, vilket påverkar den globala matproduktionen. Det visar en studie publicerad i Global Change Biology. Enligt forskarna är det trafiken som är den största föroreningskällan till dagens höga halter av ozon.