Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin var nästan oförändrade under årets första kvartal jämfört med motsvarande period i fjol, enligt preliminär statistik från SCB.