Odlad lax som rymmer från nätkassar i havet tar sig till västsvenska vattendrag och parar sig med vild lax. Det visar en ny studie vid Sveriges lantbruksuniversitet och Norsk institutt for naturforskning. Tidigare forskning har visat att avkomman från förrymda odlingslaxar har betydligt sämre överlevnad än lax med vilda föräldrar.