Havskatt är en omtyckt matfisk, men starkt hotad i svenska vatten enligt Artdatabanken. Men kanske kan den ändå hamna i fiskdisken i framtiden. I en avhandling vid Göteborgs universitet lyfts havskatten fram som en fisk som skulle kunna lämpa sig i fiskodlingar. Fortfarande återstår dock flera utmaningar, som att hitta det optimala fodret och en mer snabbväxande variant av den långsamt växande havskatten.