Ett nytt register för farligt avfall införs från första november i år, meddelar Naturvårdsverket. Det ska ge Sverige bättre kontroll över landets farliga avfall. I dag är statistiken både osäker och dåligt uppdaterad. Samtidigt ska också avfallshanteringen generellt bli effektivare, enligt den avfallsplan som Naturvårdsverket nu har reviderat.