Stadsodlingar kan ge större skörd om restprodukter från staden används på ett mer effektivt sätt. Ett nytt forskningsprojekt vid IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker hur man kan se till att restströmmar, i form av till exempel avfall, restmaterial och energi kommer till nytta i odlingarna.