Ett nytt webbaserat verktyg ska göra det lättare för den som vill fatta hållbara beslut genom sina matval. Databasen, som har tagits fram inom EU-projektet Plane’eat, innehåller data för ett stort antal råvaror och livsmedel på marknaden i åtta olika EU-länder. Samtidigt som verktyget lanserades släpptes också en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska miljöinstitutet om vad som egentligen utgör en hållbar kost, och hur vi kan nå en hållbar matkonsumtion.