Under mars månad 2019 nyregistrerades 31 079 personbilar, en minskning med 18,1 procent jämfört med mars månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon, vilket rapporteras av SCB.