I maj nyregistrerades 33 250 personbilar, en minskning med 15,7 procent jämfört med maj föregående år. Detta enligt SCB och Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.