Minskade statsintäkter från bensin- och dieselskatter skulle kunna kompenseras med andra former av beskattning, till exempel trängselskatt och skatt på slitage i samband med trafik. Det föreslår forskare i en ny rapport från VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut. Däremot tror forskarna inte på att höja elskatten för att kompensera intäktsbortfallet från fossila bränslen, eftersom det skulle påverka betydligt fler än bara biltrafikanterna.