I tidigare studier har forskare sett att varg verkar undvika områden med björn. Men i en ny artikel publicerad i Nature konstaterar forskare vid norska Högskolan i Innlandet tvärtom att när vargen väljer habitat sommartid har det inte någon betydelse om det finns björn i området eller inte. I samma studie konstaterar forskarna också att både varg och björn undviker områden med människor under dagtid.