Naturvårdsverket föreslår att 19 nya Natura 2000-områden bildas och att 15 redan beslutade områden utökas för att skydda fåglar i havsmiljöer. Det rör sig om skärgårdsområden, grunda havsvikar och utsjöbankar långt från land. Vissa landområden som stränder och mindre öar av stor betydelse för marina arter ingår också i förslagen.