Att befolkningen i våra kommuner ökar respektive minskar finns det olika orsaker till. I ett 70-årsperspektiv spelar till exempel urbaniseringen en viktig roll. Tittar vi på de senaste 40 åren står framför allt nybildade kommuner ut som de största klättrarna när det gäller folkmängd, medan tidigare bruksorter tillhör dem som fallit mest, enligt SCB.