Företag inom livsmedelssektorn har gjort mycket för att stärka beredskapen inför kriser och krig, men fortfarande krävs betydande insatser och resurser, rapporterar Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Myndigheten har tillsammans med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) haft i uppdrag att under åren 2021–2023 bygga upp Sveriges livsmedelsberedskap. Det arbetet är inte klart, enligt myndigheterna, utan ytterligare åtgärder behövs för att Sverige ska kunna hantera situationer med svåra påfrestningar på livsmedelsförsörjningen.