Med pandemin har både idrottande och friluftsaktiviteter förändrats. I en studie som ingår i forskningsprogrammet Mistra Sport and Outdoors ser forskare en risk att känsliga miljöer utnyttjas mer än vanligt. Samtidigt som långväga resande har minskat kraftigt har också bilen blivit ett betydligt vanligare transportsätt till fritidsaktiviteter.