Djurens roll i en hållbar matproduktion, framtidens fisk och skaldjur, växtbaserade proteinkällor och matinnovationer. Det är ämnesområdena för fyra nya forskningscentrum som nu startas med medel från Formas. Sammanlagt satsas 192 miljoner kronor. Bakom varje centrum står olika lärosäten och forskningsinstitut i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.