Ett av världens största glidflygande däggdjur, jätteflygfalangen, har visat sig vara tre olika arter, skriver The Guardian. Det innebär att Australien, där den lever, har fått ytterligare två däggdjursarter. Forskarna bakom upptäckten menar i en artikel i Nature att det därmed går att bättre anpassa insatser för att rädda jätteflygfalangerna, som hotas av klimatförändringar, bränder och krympande livsmiljöer. Jätteflygfalangerna hör till pungdjursfamiljen ringsvanspungråttor.