Flytande solcellsparker har många fördelar jämfört med markmonterade solcellssystem, emligt en ny studie som publicerats i Nature Sustainability.

– Flytande solcellssystem i vattenmagasin kan potentiellt användas för att förbättra vatten- och energisäkerheten som ett led i att uppnå målen för hållbar utveckling, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av studiens författare.