En ny studie i Nature lyfter fram nötkreaturens och grisarnas betydelse för jordbrukets kretslopp. I artikeln ifrågasätts EAT Lancets tidigare rekommendationer att kyckling är ett bättre animaliskt alternativ. Att kyckling rekommenderas har med utsläpp av växthusgaser att göra, men forskarna i Nature menar att man då inte tar hänsyn till hela kretsloppet, samt att den metangas som nötkreatur avger försvinner snabbare än koldioxid.