I en färsk artikel i tidskriften Science har forskare försökt kartlägga hur mycket pengar som satsats globalt på olika stödpaket i coronakrisens spår. Forskarna menar att hälften av den summan – omkring 115 000 miljarder kronor – skulle räcka för att nå Parisavtalets mål om pengarna satsades på förnybar energi och andra investeringar för en grön omställning.