Under sju år ska forskare vid Umeå universitet följa och undersöka hur den nya industri som växer fram i norra Sverige påverkar samhället. Målet med satsningen är att skapa förståelse för både utmaningar och möjligheter som följer med den nya utvecklingen.