Det ska bli lättare att köra eldriven fritidsbåt på Västkusten. Över 400 laddstationer för eldrivna fritidsbåtar ska byggas i hamnar längs den svenska och norska kusten, från Göteborg till Kristianstad, rapporterar TT. Laddstationerna, som byggs med stöd från EU, ska stå klara 2025 enligt Business Region Göteborg.