ACTRIS är en europeisk forskningsinfrastruktur inom atmosfärforskningen. Europeiska kommissionen har nu bestämt sig för att även inrätta ett konsortium för forskningsinfrastruktur kopplat till aerosoler, moln och reaktiva spårgaser med syfte att öka kunskapen om klimatförändringar och luftföroreningar. Namnet blir ACTRIS ERIC, rapporterar Göteborgs universitet.