Nu finns det möjlighet att tycka till om ett förslag till en ny nationalpark på norra Gotland. I området finns ett stort, ostört landskap bestående av hällmarker, våtmarker, skogar, sjöar och kustmiljöer med rik biologisk mångfald, och som under mycket lång tid har formats av berggrundens kalk och människans närvaro. Alla som vill kan senast den 14 juni 2024 lämna synpunkter på förslaget, rapporterar Naturvårdsverket.