Allt fler företag satsar på cirkulär ekonomi, men det är inte alltid lätt att veta om det är det mest hållbara vägvalet. Forskare vid Luleå universitet och Chalmers tekniska högskola har i samarbete med företag som säljer friluftskläder tagit fram en modell som ska hjälpa företag att beräkna miljöpåverkan när verksamheten förändras från en traditionell till en cirkulär affärsmodell. Man ser bland annat att kläduthyrning gör mest klimatnytta i storstäder, där kunderna ofta cyklar eller åker kollektivtrafik till butiken, i stället för att ta bilen.