Fartyg och passagerarfärjor har varit svåra att elektrifiera; vattenmotståndet är för stort och batteriernas kapacitet räcker inte till. Nu lyfter forskare vid Chalmers fram en metod för att utveckla bärplan, så kallad foiling, då fartygsskrovet lyfts upp över vattenytan. Tekniken minskar vattenmotståndet betydligt och har på senare år revolutionerat seglarsporten. I en ny studie skriver forskarna hur bärplan skulle kunna användas även på större fartyg och färjor.