”Vi har vid flera tillfällen lyft fram att Skogsstyrelsens arealberäkningar av värdefulla skogar i nordvästra Sverige bygger på en felaktig grund. Genom att slå samman den högre koncentrationen av skyddsvärd skog i fjällskogsregionen med den mycket lägre i den boreala regionen, blir den totala bilden missvisande”, skriver naturskyddsorganisationer i en debattartikel.