Smarta textilier, som anpassar funktioner och egenskaper efter omgivningen, har hittills ofta varit för dyra och resurskrävande för att nå ut på marknaden. I ett projekt vid Textilhögskolan har ett nytt sätt att producera fotokroma textilier – textil som skiftar färg i UV-strålning – tagits fram. Med den nya metoden går det åt mindre av såväl vatten och energi som kemikalier.