Myggforskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt har tillsammans med forskare på Uppsala universitet beskrivit en ny myggart i Sverige. Den nya arten heter Anopheles daciae och är väldigt lik systerarten källarfrossmygga, Anopheles messeae, som sedan tidigare finns i landet.