En ny studie använder satellitdata över södra halvklotet för att förstå hur molnegenskaper förändrats på global skala, från förindustriell tid till nutid. Den här forskningen belyser en av de största osäkerheterna som finns i dagens klimatmodeller – hur små partiklar i atmosfären (aerosoler) bidrar till klimatförändringen.