Alla regioner i Europa påverkas av den pågående klimatförändringen. En ny film av forskare inom ramen för det europeiska projektet European Climate Prediction System visar variationer i temperatur, nederbörd och extrema klimathändelser som invånare i Europa kan möta de närmaste 30 åren, rapporterar SMHI.