De nordiska länderna ska år 2030 vara de mest hållbara i världen. Det slog de nordiska statsministrarna fast i en deklaration efter ett möte på Island.