Läckaget från gasledningarna Nord Stream 1 och 2 förra hösten skedde delvis i Sveriges ekonomiska zon. Det kommer därför att inkluderas i Sveriges rapportering av utsläpp av växthusgaser till EU och FN, rapporterar Naturvårdsverket. Totalt handlar det om ytterligare 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter som ska adderas till Sveriges utsläpp 2022.